O Pedagoškom zavodu Mostar

Posljednje
novosti
RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA
15.Sij.19 - 9:21:05
PEDAGOŠKI ZAVODMOSTAR RASPORED SEMINARA,...
17.Pro.18 - 11:20:50
U četvrtak, 6.12.2018. godine u vremenu od 18:00...
17.Pro.18 - 11:18:37
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta...
O Pedagoškom zavodu Mostar

 

Pedagoški zavod je stručna i upravna organizacija koju je osnovala Vlada HNK-a s ciljem da pruža stručnu podršku odgojno-obrazovnim institucijama i vrši stručno-pedagoški nadzor.
 
Na osnovu čl. 20. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (Sl. novine HNK-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na:
 
 1. izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih,
 2. ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih radnika, stručnih saradnika i direktora,
 3. donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova,
 4. donošenje programa stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika i saradnika,
 5. utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola,
 6. praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih,
 7. organiziranje vaspitno-obrazovnog informacijskog i ostalog sistema na području Kantona,
 8. informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe ministarstva  i drugih institucija na području Kantona,
 9. izdavanje stručnih časopisa i publikacija,
 10. izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda,
 11. izrada stručnih uputstava za rad i neposrednu pomoć vaspitno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim radnicima,
 12. briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih saradnika u vaspitno- obrazovni proces,
 13. vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti.