Osnovno obrazovanje

Posljednje
novosti
RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA
15.Sij.19 - 9:21:05
PEDAGOŠKI ZAVODMOSTAR RASPORED SEMINARA,...
17.Pro.18 - 11:20:50
U četvrtak, 6.12.2018. godine u vremenu od 18:00...
17.Pro.18 - 11:18:37
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta...

Osnovno obrazovanje

Muzička škola I i II stupnja
Broj telefona:
036 551 462
E-mail:
muzicka@bih.net.ba
JU Osnovna škola "Čapljina"
Broj telefona:
036 806 275
E-mail:
osnovna.skola.capljina@hotmail.com
JU Osnovna škola Glavatičevo
Broj telefona:
036 739 044
E-mail:
skglavaticevo@yahoo.com
JU Osnovna škola "Alija Isaković" Prozor
Broj telefona:
036 770 513
E-mail:
os.ai.prozor@hotmail.com
JU Osnovna škola "Blagaj"
Broj telefona:
036 572 479
E-mail:
o.s.blagaj@hotmail.com
JU Osnovna škola Šćipi
Broj telefona:
036 285 106
E-mail:
osscipe@bih.net.ba
JU "Druga osnovna škola" Konjic
Broj telefona:
036 726 192
E-mail:
drugaosnovnaskola@bih.net.ba
JU "Prva osnovna škola" Konjic
Broj telefona:
036 734 030
E-mail:
prvaosnovnaskola@bih.net.ba
JU Osnovna škola Čelebići
Broj telefona:
036 721 464
E-mail:
os.celebici@gmail.com
JU Osnovna škola Parsovići
Broj telefona:
061 741 100
E-mail:
os.parso@bih.net.ba
JU Osnovna škola Seonica
Broj telefona:
061 742 005
E-mail:
os.seo@bih.net.ba
JU Osnovna škola "Suljo Čilić" Jablanica
Broj telefona:
036 752 801
E-mail:
os.cilic@bih.net.ba
JU Osnovna škola "Bijelo Polje"
Broj telefona:
036 556 840
E-mail:
skolabijelopolje@hotmail.com
JU Osnovna škola "Mujaga Komadina"
Broj telefona:
036 578 217
E-mail:
info@os-mujagakomadina.com
JU Osnovna škola "Drežnica"
Broj telefona:
036 586 235
E-mail:
osdreznica@gmail.com
JU Osnovna škola "Vrapčići"
Broj telefona:
036 582 162
E-mail:
osvrap@bih.net.ba
JU Osnovna škola "Omer Maksumuć" Podvelež
Broj telefona:
036 560 291
E-mail:
ospodvelez@gmail.com
JU Osnovna škola Gnojnice
Broj telefona:
036 584 598
E-mail:
osgnojnice@bosnia.ba
JU Prva osnovna škola Stolac
Broj telefona:
036 854 006
E-mail:
prvao.s.stolac@hotmail.com
JU Osnovna škola Zalik
Broj telefona:
036 571 113
E-mail:
oszalik@bih.net.ba
JU Šesta osnovna škola Mostar
Broj telefona:
036 580 288
E-mail:
sestaosnovna_mo@hotmail.com
JU Četvrta osnovna škola Mostar
Broj telefona:
036 551 463
E-mail:
ivosnovna@yahoo.com
JU Osnovna škola "Mustafa Ejubović-Šejh Jujo"
Broj telefona:
036 576 765
E-mail:
iiosnovnamostar@hotmail.com