STRUČNI AKTIV ZA STRUČNE SARADNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Posljednje
novosti
16.Lis.18 - 9:25:27
 Čast nam i zadovoljstvo pozvati Vas na...
04.Lis.18 - 14:46:00
    3. 10. 2018. godine u...
01.Lis.18 - 13:51:22
 KNJIŽEVNO VEČESafvet-beg Bašagić između...
STRUČNI AKTIV ZA STRUČNE SARADNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
 
18.01.2018. godine u prostorijama  O.Š. Zalik i Medicinske škole Mostar u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar realizovala su se dva sastanka aktiva za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola. Na sastancima  aktiva  je obrađena tema „Praktične tehnike u radu sa roditeljima“. Pored navedene teme na dnevnom redu je bilo i  predstavljanje Pravilnika o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi i đačkom domu. Na sastanku aktiva  bilo je  prisutno  38 stručnih saradnika. Sastanak aktiva je pripremila i realizovala stručna savjetnica Edna Haznadarević.