STRUČNI AKTIV ZA STRUČNE SARADNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Posljednje
novosti
19.Srp.18 - 12:26:48
  U Beogradu je 6.,7. i 8 jula 2018....
09.Srp.18 - 9:36:36
  AUGUST 2018.RED. BR.OBLIK STRUČNOG...
09.Srp.18 - 9:23:42
 25. i 26. juna 2018. godine v. d. direktora...
STRUČNI AKTIV ZA STRUČNE SARADNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
 
18.01.2018. godine u prostorijama  O.Š. Zalik i Medicinske škole Mostar u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar realizovala su se dva sastanka aktiva za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola. Na sastancima  aktiva  je obrađena tema „Praktične tehnike u radu sa roditeljima“. Pored navedene teme na dnevnom redu je bilo i  predstavljanje Pravilnika o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi i đačkom domu. Na sastanku aktiva  bilo je  prisutno  38 stručnih saradnika. Sastanak aktiva je pripremila i realizovala stručna savjetnica Edna Haznadarević.