STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA BIOLOGIJE I HEMIJE

Posljednje
novosti
19.Stu.18 - 12:56:46
 U sklopu saradnje TPO Fondacije iz Sarajeva...
02.Stu.18 - 9:10:10
 22. 10. 2018. godne u Centru za kulturu...
16.Lis.18 - 9:25:27
 Čast nam i zadovoljstvo pozvati Vas na...
STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA BIOLOGIJE I HEMIJE
 

15.08.2018. godine u Pedagoškom zavodu Mostar održan je seminar na nivou Stručnog aktiva nastavnika biologije i hemije. Teme seminara bile su: Formativna procjena i Pripremanje materijala za izvođenje laboratorijskih vježbi u nastavi biologije i hemije.

Stručna savjetnica je prisutne upoznala sa primjenama pristupa u planiranju, te ishodima baziranim na zajedničkim jezgrima koje je u Službenim novinama br. ---objavila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nastavnice biologije i hemije: Munira Mustafić, Ilhana Begović, Amna Husović, Adisa Rahimić, Aida Bralj i Emira Krhan su uradile integrisanje ishoda i indikatora iz Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u programe biologije i hemije. Navedene ishode i indikatore su prezentirale na tokom seminara na nivou Stručnog aktiva kako bi svim nastavnicima bila jasna sruktura NPP.

Učesnici seminara su upoznati sa karakteristikama formativne procjene, matricama koje se koriste u definisanju kriterija i standarda. Zatim su prisutni trebali na primjeru STEM projekta Energija je svuda oko nas, uraditi kriterije i standarde za formativnu procjenu prema prezentiranoj matrici. Neke grupe su jako uspješno uradile zadatak, dok su neke grupe imale nedostatke koji su kroz diskusiju korigovani.

Predavanje na temu „Pripremanje i izvođenje laboratorijskih vježbi u nastavi biologije i hemije pripremio je nastavnik biologije i hemije Refik Sjekirica. Učesnicima seminara tema predavanja je bila zanimljiva, jer je nastavnik pripremo konkretne primjere laboratorijskih vježbi koje je praktično izvodio sa učenicima (npr. elektroliza), prikazao je saradnju s Nastavničkim fakultetom u Mostaru, te učeničke radove sa biološke sekcije.