RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA JANUAR 2019.

Posljednje
novosti
RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA
15.Sij.19 - 9:21:05
PEDAGOŠKI ZAVODMOSTAR RASPORED SEMINARA,...
17.Pro.18 - 11:20:50
U četvrtak, 6.12.2018. godine u vremenu od 18:00...
17.Pro.18 - 11:18:37
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta...
RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA JANUAR 2019.
RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA

PEDAGOŠKI ZAVOD

MOSTAR

 

RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA

 

JANUAR 2019.

 

PREDŠKOLSKE USTANOVE

 

 

 

Redni broj

Oblik stručnog usavršavanja

Datum i vrijeme

Mjesto

Organizator

1.

Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova

18.1.2018.

10:00 sati

JU Dječiji vrtići „Ciciban“

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

 

Redni broj

Oblik stručnog usavršavanja

Datum i vrijeme

Mjesto

Organizator

1.

Seminar za pedagoge  tjelesnog i zdravstvenog odgoja

8.1.2019.

10:00 sati

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

(Rodoč bb Mostar)

Sportski savez Grada Mostara

Pedagoški zavod

/direktorica/

stručni/e saradnici/e

2.

Seminar i stručni aktiv za nastavnike i profesore razredne nastave

9. i 10. 1. 2019.

10:00 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

stručni/e saradnici/e

3.

Seminar za nastavnike i profesore razredne nastave

11.1.2019.

11:00 sati

Pedagoški zavod

 

Bosanska knjiga

4.

Seminar i stručni aktiv nastavnika biologije i hemije

9.1.2019.

10:00 sati

 

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

5.

Seminar za nastavnike bosanskog jezika

9.1.2019.

9:30 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

/direktorica/

stručni savjetnik

stručni/e saradnici/e

6.

Seminar i stručni aktiv  stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)

10.1.2019.

11:00 sati

Osnovna škola „Zalik“

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

Redni broj

Oblik stručnog usavršavanja

Datum i vrijeme

Mjesto

Organizator

7.

Stručni aktiv nastavnika likovne kulture

10.1.2019.

10:00 sati

IV osnovna škola

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

8.

Seminar za profesore engleskog jezika

11.1.2019.

9:30 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

stručni/e saradnici/e

9.

Seminar za nastavnike matematike

11.1.2019.

9:00 sati

 

Osnovna škola „Zalik“

Pedagoški zavod

Udruženje matematičara „Algoritam“ Mostar

stručni saradnici

10.

Seminar za profesore turskog jezika

12.1.2019.

11:00 sati

Institut „Yunuz Emre“

Institut „Yunuz Emre“

11.

Seminar za nastavnike historije

14.1.2019.

12:00 sati

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

stručni saradnik

12.

Seminar za nastavnike tehničke kulture

15.1.2019.

I dio 10:00 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

stručni/e saradnici/e

II dio 12:30 sati

stručni saradnik

13.

Seminar i stručni aktiv  nastavnika islamske vjeronauke

16.1.2019.

9:00 sati

Studentski hotel Mostar

Pedagoški zavod

stručni savjetnik

14.

Seminar za nastavnike informatike

17.1.2019.

10:00 sati

Kulturni centar 

"Kralj Fahd"

Pedagoški zavod

stručni saradnik

15.

Seminar za nastavnike fizike

18.1.2019.

10:00 sati

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručni saradnik

16.

Stručni aktiv direktora osnovnih i srednjih škola

31.1.2019.

10:00 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

/direktorica/

Napomena:

Podaci o nastavnicima i profesorima razredne nastave koji će biti učesnici seminara i stručnog aktiva bit će školama blagovremeno dostavljeni.

 

 

 

 

 

 

SREDNJE ŠKOLE

 

Redni broj

Oblik stručnog usavršavanja

Datum i vrijeme

Mjesto

Organizator

1.

Seminar za pedagoge  tjelesnog i zdravstvenog odgoja

8.1.2019.

10:00 sati

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

(Rodoč bb Mostar)

Sportski savez Grada Mostara

Pedagoški zavod

/direktorica/

stručni saradnici

2.

Seminar za profesore bosanskog jezika

9.1.2019.

9:30 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

direktorica/

stručni savjetnik

stručni/e saradnici/e

3.

Seminar i stručni aktiv stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)

9.1.2019.

11:00 sati

Srednja medicinska škola

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

4.

Seminar za profesore „Karađoz-begove medrese“

9.1.2019.

9:00 sati

Karađoz-begova medresa

Karađoz-begova medresa

Pedagoški zavod

stručni savjetnik

 

 

5.

Seminar i stručni aktiv profesora biologije i hemije

10.1.2019.

10:00 sati

 

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

6.

Stručni aktiv profesora likovne kulture

10.1.2019.

10:00 sati

IV osnovna škola

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

7.

Seminar za profesore engleskog jezika

11.1.2019.

9:30 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

stručni/e saradnici/e

8.

Seminar za profesore matematike

11.1.2019.

9:00 sati

 

Osnovna škola „Zalik“

Pedagoški zavod

Udruženje matematičara „Algoritam“ Mostar

stručni saradnici

9.

Seminar za profesore turskog jezika

 

12.1.2019.

Institut „Yunuz Emre“

Institut „Yunuz Emre“

10.

Seminar za profesore historije

14.1.2019.

12:00 sati

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

stručni saradnik

Redni broj

Oblik stručnog usavršavanja

Datum i vrijeme

Mjesto

Organizator

11.

Sastanak koordinatora vannastavnih aktivnosti srednjih škola „Mirovni događaj“

15.1.2019.

10.00 sati

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručna savjetnica

12.

Seminar i stručni aktiv  profesora islamske vjeronauke

16.1.2019.

9:00 sati

Strudentski hotel Mostar

Pedagoški zavod

stručni savjetnik

13.

Seminar za profesore informatike

17.1.2019.

12:00 sati

Kulturni centar 

"Kralj Fahd"

Pedagoški zavod

stručni saradnik

14.

Seminar za profesore fizike

18.1.2019.

10:00 sati

Pedagoški zavod

Pedagoški zavod

stručni saradnik

15.

Stručni aktiv direktora osnovnih i srednjih škola

31.1.2019.

10:00 sati

Kulturni centar

„Kralj Fahd“

KC „Kralj Fahd“

Pedagoški zavod

dr.sc Enisa Gološ

 

 

 

                                                                                                                     v.d.direktorice

_______________

/dr.sc. Enisa Gološ/