OBILJEŽAVANJE DANA PISMENOSTI

Posljednje
novosti
21.Ruj.18 - 12:12:04
 14. 9. 2018. godine u prostorijama Zavoda...
21.Ruj.18 - 12:06:55
 29. avgusta u Centru za kulturu Mostar...
21.Ruj.18 - 11:59:31
 Njemačko društvo za međunarodnu saradnju –...
OBILJEŽAVANJE DANA PISMENOSTI

 

 
 

Obilježavanje Dana pismenosti

 

Povodom Međunarodnog dana pismenosti Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Pedagoškim zavodom Mostar i Kulturnim centrom „Kralj Fahd“, Ogranak u Mostaru organizirat će Tribinu na kojoj će se nastavnici predmetne nastave osnovnih i srednjih škola HNK-a koji predaju neki drugi predmet, a ne bosanki jezik i književnost, upoznati s osobinama bosanskoga jezika i pismenosti na bosanskome jeziku kao i pravopisnom normom.

Tribina će se održati 10. 9. 2018. godine u Kulturnom centru „Kralj Fahd“.

 

AGENDA

 

12:00 – 12:10 Uvodno obraćanje (Enisa Gološ, v. d. direktora)

12:10 – 12:40 Kontinuitet i raznovrsnost pismenosti na bosanskom jeziku (Alen Kalajdžija)

12:40 – 12:50 Rasprava

12:50 – 13:00 Pauza

13:00 – 13:30 Jezička tolerancija i pravopisni principi u bosanskome jeziku (Jasmin Hodžić)

13:30 – 13:40 Rasprava

13:40 – 13:50 Pauza

13:50 – 14:20 Pravilno i nepravilno u bosanskome jeziku (Zenaida Karavdić)

14:20 – 14:30 Rasprava