Početna

Posljednje
novosti
17.Tra.18 - 9:01:11
 U okviru mnogih aktivnosti Sajma srednjih...
13.Tra.18 - 14:15:04
  U okviru manifestacije „Dani Karađoz-...
09.Tra.18 - 13:30:53
 U organizaciji Mostarskog muftijstva i...
Dobro došli
na službenu stranicu Pedagoškog zavoda Mostar
 Pedagoški zavod je stručna i upravna organizacija koju je osnovala Vlada HNK-a s ciljem da pruža stručnu podršku odgojno-obrazovnim institucijama i vrši stručno-pedagoški nadzor. Na osnovu čl. 20. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (Sl. novine HNK-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-...